top of page

מידע לימודי
מאמרי "בין הזירות"

מידע לימודי
קבצים שימושיים להורדה ישירה

People Walking

גיליון 16

אוקטובר 2021

Robot

גיליון 17

מרץ 2022

מגפת הקורונה

Covid 19

גיליון 13

במאי 2015

 

מאמר במוקד

מסע בין קיצוצים ​

מתובנות למודל עבודה מארגן לקראת תוכנית עבודה רב-שנתית

גיליון 14

בדצמבר 2016

מאמר במוקד

תהליכי חשיבה מערכתיים

במפקדות בכירות להפעלת הכוח - המקרה של מפקדות פקמ"ז ואיו"ש

גיליון 15

בדצמבר 2018

גיליון 11

נובמבר 2012

מאמר במוקד

"אנחנו שנינו מאותו הכפר?"

המפגש הבין תרבותי בצה"ל

גיליון 12

מרץ 2014

 

מאמר במוקד

מתגייסים מקוונים 

השפעות העידן הדיגיטלי על המלש"ב העתידי

גיליון 08

ינואר 2010

 

גיליון 09

דצמבר 2010

מאמר במוקד 

"מה חסר לטובים ביותר"

בחינת פרופיל בוגרי מרכזי הערכה לאל"מים

גיליון 10

נובמבר 2011​

מאמר במוקד

השעונים שצלצלו בעצלתיים

התנהלות הצבא במתח שבין לגיטימציה לבין מגבלות הפעלת הכוח

גיליון 06

אוקטובר 2007

גיליון 07

דצמבר 2008

גיליון 03

2005

גיליון 04

דצמבר 2005

גיליון 05

אוקטובר 2006

גיליון 01

הגיליון יעודכן בהמשך

גיליון 02

אוגוסט 2004

bottom of page