top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 13

פורסם במאי 2015

קישורים

התבוננות על שינוי ארגוני מפריזמת החשיבה הרשתית

נכתב על-ידי

הדס מינקה ברנד, הילה סגל ורות יערה חי

מפקדות מבצעיות בחירום

על מאפייני החוויה ודפוסי הפעולה מזווית הפסיכולוגיה הצבאית

נכתב על-ידי

הדס ייגר זלינגר רום לירז

האדם שבטנק ינצח

מאפיינים מנטאליים של לחימת הטנקים

נכתב על-ידי

יעל אופז, הילה לבנה ונוגה הופמן

מסע בין קיצוצים

מתובנות למודל עבודה מארגן לקראת תוכנית עבודה רב שנתית

נכתב על-ידי

מיכל פרנקל

מסע של התפתחות בדרך לקצונה

תהליך פיתוח זהות קצינית בבה"ד 1

נכתב על ידי

קרולין לוי זעירא

אף אחד לא מלמד אותך להיות מפקד

תפיסות של פיקוד ומניהוגת בקרב נגדים בצה"ל

נכתב על ידי

תאיר קרזי פרסלר ושרית טובי

לא על המברג לבדו

תפיסות שירות של חיילים במערך הטכני

נכתב על ידי

מידד אבידר

בין שיוויון לשיוויון בהזדמנויות

מיון אוכלוסיות מיוחדות בצה"ל

נכתב על-ידי 

איל פישר שרון פישר

מתעדכנים מחוץ למערך

????

נכתב על-ידי

???

להנהיג או לנהל זו השאלה

אתגרים, תובנות ומחשובת בפיתוח מנהיגות וניהול לקראת דרג הסא"ל בסביבה המבצעית

נכתב על-ידי

שולה דה לה פרגולה ושרית שפירא

bottom of page