top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

ראש העמוד

ההכשרות במסגרת ההתמחויות מיועדות ללומדים משנה ד' ואילך. בשנים ד'-ו' מחוייבים הלומדים ללמוד לכל הפחות 2 קורסים בשנה. בשנים ז'-ח' מחוייבים הלומדים ללמוד לכל הפחות 3 קורסים בשנתיים. לומדים משנה ט' ואילך מחוייבים בקורס אחד לפחות ולכל הפחות לחמישה ימי למידה בשנה.

התמחויות 

מסלול ההתמחויות מיועד ללומדים בין השנים ד'-ח' ונועד לאפשר רכישת סל כלים נרחב, בהתאם לצורך המקצועי והאישי של קציני מד"ה.

מטרות ההתמחויות

  1. התמקצעות אישית - הבחירה בהתמחות מאפשרת ליועץ להעמיק את הידע, הניסיון והמסוגלות המקצועית להפעלת כלים מתקדמים בתחום ההתמחות. זהו שלב חשוב בעיצוב הזהות המקצועית, המאפשר התפתחות של היועץ כמומחה בקרב קהילת אנשי המקצוע בצה"ל ובארץ.

  2. יצירת קהילה (community of praxis) - המשתתפים בהתמחות יהוו את גרעין היסוד בקהילת אנשי המקצוע בתחום ההתמחות שלהם, ויחלקו ידע וכלים עדכניים מהארץ והעולם בתחום זה.

  3. העצמת ערך השירות בממד"ה - תוכנית ההתמחויות בפא"ר היא חלק ממגוון רחב של פעילויות המעצימות את ערך השירות במערך מדעי ההתנהגות בצה"ל (evp - employee value proposition), ביחס לחלופות אחרות.

Image by Austin Distel

המסלול הכללי

Support Group

הנחיית קבוצות

תמונה1.png

הכשרות מכללה

הכשרות היסוד וההתמחויות מתקיימות אחת לשבועיים בימי חמישי. 

08:45 - 09:00 - התכנסות

09:00 - 12:15 - הכשרת בוקר

12:15 - 13:15 - הפסקת צהריים

13:15 - 16:30 - הכשרת צהריים

ביסל"ם - בית גולדמינץ, נתניה 

bottom of page