top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 14

פורסם בדצמבר 2016

לחשב ארגון מחדש

מבנים ותהליכים - קשת של אפשרויות

נכתב על-ידי

מיכל לזרוביץ', נעמי פסה והדס מינקה ברנד

תפיסות של נשים מצהירות דת כלפי השירות

נכתב על-ידי

מידד אבידר וחופית חליפה

פיתוח מנהיגות באמצעות קבוצות עמיתים

תובנות יישומיות מהשטח

נכתב על-ידי

אורית זומר-בליצר, יעל שלח-מושונוב

הרהורים על הכנות למיונים

על מקומם של תהליכי ההכנה למיונים בצה"ל

נכתב על-ידי

איילת ברקוביץ ויאיר נועם

ליווי של מנהלות מגה-פרויקט בראי גישת המורכבות

נכתב על ידי

איילת אליצור

מה חושב מי שעוזב

ניתוח דפוסי עזיבה ועמדות בקרב משרתי קבע ראשוני (2001 - 2014)

נכתב על-ידי 

מיכל פרנקל ומוטי ספראי

bottom of page