top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 15

פורסם בדצמבר 2018

חוסן

מרעיון תיאורטי למודל פעולה

נכתב על-ידי

איה דולב

ממוקדי מטרה

אתגרים מנטליים של לוחמים מפעילי האש בחיל התותחנים

נכתב על-ידי

דודו גלעד, נעמה עוז-מאייר, אירה לפרדין, מרב ליפשיץ ליליאן ומיכל גור

"הוויה אסטרטגית"

בין גיבוש אסטרטגיה למימושה למידה מארגונים גדולים

נכתב על-ידי

הדס מינקה ברנד, נירית כהן ולירז ספיר

מנהיגות אותנטית בתרחישים מורכבים

כיצד מפקדים מסבירים לפקודיהם מדיניות מורכבת

נכתב על-ידי

יצחק בנבניסטי וגיל לוריא

הערכה רבת ערך

בחינת עולם ההערכה בצה"ל בעידן מסלול השירות

נכתב על ידי

מאיה אינגבר, לינור אליאב ולירז טאוב כהן

חוסן נפשי

קווים לדמותו ומדידתו

נכתב על-ידי 

זאב איברסן

bottom of page