top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 17

מרץ 2022

לא בחרנו בה, לא הזמנו אותה, ובכל זאת פרצה המגיפה העולמית כאן, במשמרת שלנו. כמו כולם נדרשנו לחוסן גבוה, כמו כולם להתאמה מהירה, אולם תופעות ייחודיות מעולמות מדעי-ההתנהגות בארגון הצבאי מייחדות את פעולת אנשינו בשנתיים האחרונות.

 

קובץ מאמרים זה עוסק בידע המתפתח מתוך היבטים שונים של המשולש - מדעי-התנהגות, קורונה וצה"ל. הוא גם מביא פרספקטיבות שונות של אדפטציה. כזאת, כנראה כבר לא תהיה, אך מתוך ההתנסות הייחודית ניתן אולי להסיק לא מעט על השגרה החדשה שנוצרה מאז, על הכלים שאימצנו ויישארו הם ביננו וגם על מה שנרצה לשמור מכל משמר גם לעתיד לבוא.

 

אני גאה בהסתגלות המהירה, ביצירה הרבה, בעומק המקצועי ובחדשנות שהופגנה במערך בתקופת הקורונה.

תודה מקרב לב לכל מי שבחרו לתרום מכשרונם וזמנם כדי לתעד ולתאר תקופה מיוחדת זאת.

 

למידה מהנה, המשך עשייה משמעותית, ובריאות לכולנו.

תא"ל ד"ר הדס מינקה-ברנד

ראש מערך מדעי-ההתנהגות

bottom of page