top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 10

פורסם בנובמבר 2011

פיקוד בעורף עובר לחזית

אתגרי מג"ד המילואים בפקע"ר

נכתב על-ידי

ליאורה פלר-יהלום

המספר והסיפור הארגוני

מחקרים בעולם הקצונה, סוגיות ומשמעיות מערכתיות

נכתב על-ידי

ג'ודי גולדנברג, יאיר נועם וברוך קאירי

בין האדם, הטכנולוגיה והארגון

על העניין הצה"לי

נכתב על-ידי

עמיר סנדר, אמיר קופפרשמידט וישראל כ"ץ

השעונים שתקתקו בעצלתיים

התנהלות הצבא במתח שבין לגיטימציה לבין מגבלות הפעלת הכוח

נכתב על-ידי

גיא ברוקר

זה היה סיפור של עורף

ליוי יעוצי לכוחות פיקוד העורף במסגרת מבצע עופרת יצוקה

נכתב על ידי

אורי ברויר

שירות בנגב: בין נוחות לנכונות

אפיון אוכלוסיות משרתי הקבע ביחס למעבר צה"ל לנגב

נכתב על-ידי 

אורי קפרא

bottom of page