top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 02

פורסם באוגוסט 2004

מנהיגות צבאית בראי הספרות

נכתב על-ידי

ליאור שוחט

תהליך גיבוש אסטרטגיה ארגונית בצבא

נכתב על-ידי

רותי ליפשיץ

אחרי לקיצוץ

ליווי התהליך לצמצום אוגדת יהודה הסדירה ואוגדת המילואים - תיאור מקרה

 ​

נכתב על-ידי

הדס מינקה ברנד

השינוי המתעתע

תהליך ההתמקדות במערך הלוחם בשנת 1953

נכתב על-ידי

מוטי ספראי

מבט מקרוב על פלוגת הקרקל

רטוריקה דואלית ופרקטחקות בשילוב נשים בתפקידי לחימה בצה"ל

נכתב על ידי

ענת זפרן

טכניקות להגברת אורך הנשימה בעימות המוגבל

נכתב על ידי

ורד וינוקור חי

מפגשים מהסוג השלישי

מפגש מפקד יועץ בראי ה-TA בייעוץ לפיתוח מנהיגות

 נכתב על ידי

יעל זיק הילה ליבנה

נשארת להדרכה - לך תפקד

נכתב על-ידי 

רונן דרורי

bottom of page