top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 11

פורסם בנובמבר 2012

על רשתות, מפקדים ומה שביניהם

מחקר מקיף על הזהות והדימוי העצמי של חטיבות חי"ר הסדירות

נכתב על-ידי

הדס מינקה-ברנד ותמר אוברסקי

"השביל הזה מתחיל כאן... לא סלול, לא תמיד מסומן..."

סיפור הבריאה של מסלול מקצועי-טכנולוגי המקביל למסלול הפיקוד

נכתב על-ידי

אורלי פס

אז למה לי קצונה עכשיו

המוטיבציה להיות קצין - איכותה של הכמות

נכתב על-ידי

יאיר נועם ואבישי זאבי

אנחנו שנינו מאותו הכפר?

המפגש הבין תרבותי בצה"ל

נכתב על-ידי

לימור גל וטלי לוי

מתעדכנים מחוץ למערך

סיכום כנס איפ"א 2012

נכתב על ידי

ורד וינקור-חי ושרון דניאל

מאמר במוקד

מחשבות בעקבות המאמר שנינו מאותו הכפר

נכתב על ידי

חן טל

מחירה המנטאלי של עבודת הקודש

התמודדות עם מצבי לחץ בקרב חוקרי זירות מוות שאינו בפעילות מבצעית

נכתב על ידי

יובל לאטי

מעבר למסגרת

מבט על הטמעת הראיה המגדרית בצה"ל

נכתב על-ידי 

שרית בורגר

bottom of page