top of page

'בין הזירות' גיליון מספר 12

פורסם במרץ 2014

לחקור את הפולקלור

מחקר מקיף על הזהות והדימוי העצמי של חטיבות חי"ר הסדירות

נכתב על-ידי

קרן שחף יערה קולטון

הנפ"ק ואני

מה מרגישים חיילים כלפי השימוש בנשק פחות קטלני. היבטים התנהגותיים ומחשבות לעתיד

נכתב על-ידי

מיכל פרנקל

בין המדינה וביני

מורכבות שיח השירות הצבאי בקרב בני נוער בעידן של שינויים ערכיים

נכתב על-ידי

שירה ריבנאי בהיר מידד אבידר

מתגייסים מקוונים

השפעת העידן הדיגיטלי על המלש"ב העתידי

נכתב על-ידי

ראובן מלכה

מתעדכנים מחוץ למערך

סיכום כנס כנרת השני של אגודת יועצי צבא-חברה

נכתב על ידי

כרמית פדן

אסכולת אתונה

מה סוקרטס היה אומר על אתגר היחידה - הייעוץ הארגוני דרך העולם הפילוסופי

נכתב על ידי

יובל לאטי

דרכים חדשות - פנינו לאן

יתוח ופרשנות של תהליכי הגדרת כיווני העשייה באגפי המטה בפיקוד הדרום

נכתב על ידי

יהודה נבו

מרס"ן לסא"ל

על קפיצת המדרגה בין דרג הרס"ן לסא"ל בסביבה המבצעית

נכתב על-ידי 

שרית עזרי-שפירא

bottom of page