top of page

מידע לימודי
קבצים שימושיים להורדה ישירה

היערכות פיקודית למאי

נגזרות פיקודיות להרחבת
תצורת העבודה.

נכתב על-ידי מערך מד"ה אמ"ן.

מעמ"ל אבל הפוך

סדנאות מעבר מחירום לשגרה/ שגרת קורונה.

נכתב על-ידי מדור ייעוץ ארגוני ביחידת לוטם.

מאפייני הטירון בזמן הקורונה

המסמך נכתב על-ידי בית הספר למנהיגות.

לכידות מודל ופרקטיקות

כיצד נוכל לשמור על לכידות המסגרת כאשר היחידה איננה מרוכזת יחד, וכל אחד נמצא במקום אחר?
בקובץ מופיעים רעיונות, לפרקטיקות הנשענות על הגורמים ללכידות חברתית וללכידות
משימתית. נכתב על-ידי בית הספר למנהיגות.

כלים לעבודה מרחוק

שגרת עבודה מהבית בזמן קורונה - כלים והמלצות מבוססי מחקר  באדיבות חברת אדקיט מרץ 2020.

אתגרים פיקודיים ודילמות-מ"כ

התמודדות עם דילמות פיקודיות
מרכזיות בטירונות-
בתקופת "מגפת הקורונה". נכתב על-ידי בית הספר למנהיגות.

מנהיגות-כלים פיקודיים

כלים להתמודדות עם האתגרים הפיקודיים בתקופת הקורונה. 

נכתב על-ידי בית-הספר למנהיגות.

חוסן בהיעדר חיסון

כלים לשמירה על חוסן
ויציבות בקרב חיילים ומפקדים בתקופת "מגפת הקורונה".

נכתב על-ידי בית הספר למנהיגות.

הדרכת שטח

Outdoor Training

חוברת "הדרכת שטח" חושפת פרקטיקה מקצועית רווחת יותר ויותר בעשור האחרון, המאופיין בשימוש גובר והולך בשיטות למידה חווייתיות. עצמתן הייחודית של שיטות אלו טמונה בכך שהן מפתחות בו זמנית, הן את הלמידה והכישורים האישיים של הפרט, והן את הארגון בדרך למימוש צרכיו ויעדיו.

ניפגש ב18:00 אחרי הקורונה

ערכת היערכות שיתופית ליום שאחרי. 

הערכה נבנתה על-ידי צוות יועצים ארגוניים ממגוון תחומים על מנת לספק לכם סל כלים שאיתו תוכלו להתחיל את הדרך.

ערכה למפקד ביחידה סגורה שיש בה תחלואה

ערכה לפיקוד על אירוע תחלואה ביחידה סגורה.
הערכה מציעה כלים לתכנון והתמודדות אופטימליים עם גילוי תחלואה ביחידה סגורה מתחומי ברה"ן, חינוך, כושר גופני, דוברות ומדעי ההתנהגות.

ניהול קבוצת עמיתים מרחוק

מתבסס על:
מאמר: חיים ויינברג מהספה אל המסך – טיפול קבוצתי מקוון

19.3.20

מאמר: רקפת קרת קרוואני – פיתוח מנהלים בחדר וירטואלי

מדריך לשימוש

Zoomב

מדריך למשתמש בזום, נכתב על-ידי ג'אז ורשינין, באדיבות אתר limi - 'המרכז לאנשי הלמידה הארגונית בישראל'.

מוקשי חשיבה קורונה

כלים להתמודדות עם מוקשי חשיבה שנגרמים בקורונה. 

נכתב על-ידי בית-הספר למנהיגות.

כלי משפחתי בזמן קורונה

כיצד תוכלו להתמודד עם הקורונה כמשפחה וכלים לשימוש בתקופה זו.

נכתב על-ידי טל בן-עמי

למנהיגות.

פיקוד בימי סוף שבוע

פיקוד בזמן סוף השבוע באדיבות המערכת הסוציולוגית, חיל האוויר.

ניהול שיחות מוקד מד"א-פקע"ר

הדרכה למוקד מד"א פיקוד העורף
התמודדות עם שיחות מורכבות

מתוך אתר פיקוד העורף

העורף.

TOP 10

כלי למפקדים לקיים שיח עם חייליהם בנושא ולסייע להתמודד עם האתגרים בעת הנוכחית.

"שגרה בנוכחות קורונה"

מאפייני התקופה, אתגרים
ועקרונות לפעולה. 

הערכה נבנתה על-ידי צוות יועצים ארגוניים.

עיצוב התנהגות לשמירת הנחיות

סט כלים למפקדי יחידות לעיצוב התנהגות בזמן הקורונה ביחידות צה"ל, מבוסס כלכלה התנהגותית.

ערכה להכנה מנטאלית-ערכית

המסמך יפרט את עיקרי האתגרים המנטאליים והערכיים הצפויים, תוך מתן דגשים למפקדים
וללוחמים לשם ביצוע המשימה.

Teams

המדריך למשתמש

מדריך למשתמש על השימוש במערכת Teams של Microsoft.

קיט למנהלים לעבודה מהבית

מיומנויות עבודה בנושא WFH
ומיומנויות רכות בנושא מנהיגות ארגונית - נכתב ע"י אלינור מימון, באדיבות אתר limi - 'המרכז לאנשי הלמידה הארגונית בישראל'
.

קלפי חוסן

בפני כולנו ניצבים אתגרים, אך בידינו גם כלים ומשאבים כדי להתמודד איתם. נוכל לדמיין זאת בעזרת מאזניים. בצד אחד מונחים כל אותם דברים מקשים עלינו, ה-"אתגרים" שלנו. בצד האחר יונחו כל הכלים והדרכים שאנחנו מכירים שמסייעים לנו להתמודד עם אתגרים אלו.

ניהול ממשקים

משימות סיוע אזרחי, רצף תפקודי וסגר – דגשים בנושא ניהול ממשקים. מתוך אתר פיקוד העורף.

דגשים מנטאליים לשיחת מפקד

נכתב על-ידי בית הספר למנהיגות.

bottom of page