top of page

דגשים מנטאליים לשיחת מפקד

עודכן: 23 במרץ 2020

נכתב על-ידי בית הספר לפיתוח מנהיגות


חדירת נגיף הקורונה את גבולות מדינת ישראל וצה"ל מייצרת מצב חירום שונה ממה שהכרנו עד היום. על כן, נדרש ממך, המפקד, לנהל בצורה מותאמת את האירוע במסגרתך. אחד מהכלים המרכזיים העומדים לרשותך הוא: שיחת המפקד, אשר תתבצע בהתאם לשלבים הבאים:


שלב ראשון – עדכונים כללים

מטרת השלב: למען יצירת וודאות וסדר בהקשר למשימות בעת הזו.

נושאים מרכזיים: חשיבות המשימה, מידע כללי על הנעשה, דגשים לביצוע המשימות בתצורה החדשה והעברת הנחיות רלוונטיות.


שלב שני – מיפוי והצפת אתגרים

מטרת השלב: פירוט אתגרים הקיימים והזדמנות להצפת אתגרים נוספים.

נושאים מרכזיים:

· סימון אתגרים למסגרת בעת הנוכחית: הצפת מידע מבחוץ (תקשורת), קושי בתיווך המציאות שמשתנה במהירות, הנחיות שמשתנות יום-יום בהתאם להעמ"צ, הקפדה על "ריחוק חברתי", בעלי תפקידים משמעותיים שנמצאים בבידוד, קושי בהתארגנות "ליום שאחרי" ועוד.

· סימון אתגרים לפרט בעת הנוכחית: כל אחד מרגיש ומגיב אחרת – חוסר וודאות או אדישות בנוגע למצב, ירידה במוטיבציה עקב סגר יציאות ממושך, חוסר יכולת לסייע בבית ודאגה לקרובים, קושי עם בידוד חברים מהמסגרת (בהתאם להנחיות הבידוד), תסכוך מהשוואת התנאים ליחידות מטה, זלזול באיום הנגיף בהשוואה לתעסוקה מבצעית מאתגרת ועוד.

· מקום להתייחסות: שיח פתוח, הצפת תחושות ושאלות.


שלב שלישי – מענה ופתרונות

מטרת השלב: מתן מענה לאתגרים תוך הבנת הקשר המבצעי-ארגוני.

נושאים מרכזיים:

· איתור פתרונות בהתאם להנחיות הרפואה: הקפדה על היגיינה ומרחק, שיחות מסגרת תדירות למען תיווך תמונת המצב העדכנית ופוטנציאל הסכנה, ניסיון לצמצם שמועות, חידוד ההנחיות על לאחרון הלוחמים והבהרת הרציונל מאחוריהן (שמירה על בריאותם בראש סדר העדיפויות), פיקוד קשוב ואמפתי, הכנה מקצועית ומנטאלית למחליפים במידת הצורך ועוד.

· איתור הזדמנויות מתוך המצב הייחודי: העצמת הפיקוד הזוטר (כחלק מההנחיה לפעול במסגרת מצומצמת), חיזוק החוסן (באמצעות טיפוח הכשירות הפיזית, העצמת הכוחות ושמירה על אופטימיות), חיזוק הלכידות החברתית ועוד.

· חשיבה משותפת על מענה לאתגרים שעלו.


שלב רביעי – סיכום ודגשים להמשך

מטרת השלב: ריכוז ההבנות והנעה לפעולה.

נושאים מרכזיים: סיכום תובנות מרכזיות, תיאום ציפיות, דגשים ומשימות פרקטיות להמשך.


*מודל העברת הדגשים יתבצע באופן הבא: מג"ד-מ"פים > מ"פ-מ"מים > מ"מ – כלל המחלקה (רצוי להעלות בשיחת וידאו מבודדים אם ניתן).

49 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page