top of page

חרבות ברזל

הנחיות לק.מד"ה

משימת פינוי חללים משדה הקרב - כלים מנטליים למפקד

התערבות במשבר

משימת טקס הלוויה - עקרונות והנחיות למפקד הכוח

תמנ"צ מנטאלי בשגרה ובחירום

היבטי מדה לדרג הטקטי

סוגיות מדה במלחמה

bottom of page