top of page

...ברוכים הבאים לאתר ממד"ה

מערך מדעי ההתנהגות

מערך מדעי ההתנהגות ומרכז מדעי ההתנהגות (ממד"ה) של צה"ל הוא מערך מקצועי, הפרוס בכל זרועות ויחידות צה"ל, המערך כפוף לראש אגף כוח אדם (אכ"א). יעוד המערך הוא ליישם ידע מתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה לטובת שיפור האפקטיביות של יחידות צה"ל ולטובת מיצוי וטיפוח המשאב האנושי. ראש המערך הוא היועץ לרמטכ"ל ולמטה הכללי לענייני מדעי ההתנהגות...(מתוך הויקיפדיה)

:ראשי ממד"ה לדורותיהם

תאריכי הכשרות
לוח שנה

מאגדים ומכרזים
לשנת 2024

מסמך להורדה

מכרז

 ODT סדנאות

מסמך להורדה

מכרז

פיקוד ומנהיגות

מסמך להורדה

המאגד הייחודי

הכשרות במכללה
בואו ללמוד איתנו

הכשרות ק.מאבחנות

בתוכנית ההכשרה 2024

נלמד על לימודים בצורה מגוון מגוונת ונד 

מי חשוב מי לא חשוב למלא טקסט וכאן נכתוב בשורה קצרה

הכשרות מאבחנות

בתוכנית ההכשרה 2024

נלמד על לימודים בצורה מגוון מגוונת ונד 

מי חשוב מי לא חשוב למלא טקסט וכאן נכתוב בשורה קצרה

תוכנית הכשרה 2024

בתוכנית ההכשרה 2024

נלמד על לימודים בצורה מגוון מגוונת ונד 

מי חשוב מי לא חשוב למלא טקסט וכאן נכתוב בשורה קצרה

הכשרות עתודאים

בתוכנית ההכשרה 2024

נלמד על לימודים בצורה מגוון מגוונת ונד 

מי חשוב מי לא חשוב למלא טקסט וכאן נכתוב בשורה קצרה

הזמנות לכנסים 2024

מידע לימודי
חומרים לשימושכם

כתב עת לענייני מד"ה

מאמרי

"בין הזירות"

סרטונים לשמיעה או צפייה

וובינרים

ופודקאסטים

מסמכים להורדה

קבצים שימושיים

להורדה ישירה

דברי בכירי המערך
קצת על ממד"ה

מערך מדעי ההתנהגות ומרכז מדעי ההתנהגות (ממד"ה) של צה"ל הוא מערך מקצועי, הפרוס בכל זרועות ויחידות צה"ל, המערך כפוף לראש אגף כוח אדם (אכ"א). יעוד המערך הוא ליישם ידע מתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה לטובת שיפור האפקטיביות של יחידות צה"ל ולטובת מיצוי וטיפוח המשאב האנושי. ראש המערך הוא היועץ לרמטכ"ל ולמטה הכללי לענייני מדעי ההתנהגות...(מתוך הויקיפדיה)

אל"מ שרית שיף

ראש ממד"ה

דברי: רס"ן גילי אסא-כהן מפקדת המכללה (רובם חוזרי שירות) עתודאים בתחומי מדעי ההתנהגות, קצינות מדעי ההתנהגות ומאבחנות מדעי ההתנהגות. היועצים הארגוניים פזורים ביחידת צה"ל השונות וכפופים למפקדים האג"מיים או מפקדי בסיסים ועד ראשי מחלקות, ראשי אגפים וזרועות במטרה לספק ייעוץ ארגוני וייעוץ אישי לטובת קידום מטרות צה"ל. המחלקה ממוקמת במחנה דורי. מחקריה ופרסומיה של המחלקה מסווגים בדרך כלל. ראש מערך מדעי התנהגות כיום היא אל"ם שרית שיף אשר נכנסה לתפקיד ביוני 2023. ממד"ה מחולקת לארבעה ענפים (פרקטיקות): ענף פיתוח וייעוץ ארגוני (פא"ר), ענף פיתוח מערכות מיון, ענף הערכת קצונה בכירה וענף מחקר (המכון הצבאי למחקר יישומי במדעי-ההתנהגות). אלו מתקיימות בעיקר מבסיס המטה שבמחנה תל השומר. בנוסף, היא מנחה את פרקטיקת פיתוח המנהיגות, שעיקר פעולותיה בבית הספר למנהיגות (ביסל"מ) שבבית גולדמינץ נתניה.

דברי: סא"ל יפעת ברקו רע"ן פאר (רובם חוזרי שירות) עתודאים בתחומי מדעי ההתנהגות, קצינות מדעי ההתנהגות ומאבחנות מדעי ההתנהגות. היועצים הארגוניים פזורים ביחידת צה"ל השונות וכפופים למפקדים האג"מיים או מפקדי בסיסים ועד ראשי מחלקות, ראשי אגפים וזרועות במטרה לספק ייעוץ ארגוני וייעוץ אישי לטובת קידום מטרות צה"ל. המחלקה ממוקמת במחנה דורי. מחקריה ופרסומיה של המחלקה מסווגים בדרך כלל. ראש מערך מדעי התנהגות כיום היא אל"ם שרית שיף אשר נכנסה לתפקיד ביוני 2023. ממד"ה מחולקת לארבעה ענפים (פרקטיקות): ענף פיתוח וייעוץ ארגוני (פא"ר), ענף פיתוח מערכות מיון, ענף הערכת קצונה בכירה וענף מחקר (המכון הצבאי למחקר יישומי במדעי-ההתנהגות). אלו מתקיימות בעיקר מבסיס המטה שבמחנה תל השומר. בנוסף, היא מנחה את פרקטיקת פיתוח המנהיגות, שעיקר פעולותיה בבית הספר למנהיגות (ביסל"מ) שבבית גולדמינץ נתניה.

דברי: תא"ל הדס מינקה ברנד ראש ממדה לשעבר (רובם חוזרי שירות) עתודאים בתחומי מדעי ההתנהגות, קצינות מדעי ההתנהגות ומאבחנות מדעי ההתנהגות. היועצים הארגוניים פזורים ביחידת צה"ל השונות וכפופים למפקדים האג"מיים או מפקדי בסיסים ועד ראשי מחלקות, ראשי אגפים וזרועות במטרה לספק ייעוץ ארגוני וייעוץ אישי לטובת קידום מטרות צה"ל. המחלקה ממוקמת במחנה דורי. מחקריה ופרסומיה של המחלקה מסווגים בדרך כלל. ראש מערך מדעי התנהגות כיום היא אל"ם שרית שיף אשר נכנסה לתפקיד ביוני 2023. ממד"ה מחולקת לארבעה ענפים (פרקטיקות): ענף פיתוח וייעוץ ארגוני (פא"ר), ענף פיתוח מערכות מיון, ענף הערכת קצונה בכירה וענף מחקר (המכון הצבאי למחקר יישומי במדעי-ההתנהגות). אלו מתקיימות בעיקר מבסיס המטה שבמחנה תל השומר. בנוסף, היא מנחה את פרקטיקת פיתוח המנהיגות, שעיקר פעולותיה בבית הספר למנהיגות (ביסל"מ) שבבית גולדמינץ נתניה.

bottom of page