top of page

תכנון בצל אי הוודאות – חיבור בין מידע ותכנון (מטריצת ראמספלד)

עודכן: 23 במרץ 2020

אמיתי רון ואלכס בוצ'בסקי


נגיף הקורונה, בדומה ללחימה, מזמן עלייה משמעותית במספר האירועים הבלתי צפויים עבור מפקדים. במסגרת זו על מפקדים לזהות כיצד הם עושים שימוש במידע, מתי מידע רלוונטי לתכנון ומתי לא. אומנם בתקופות של שגרה מידע וידע קודם יכולים לשרת אותנו לתכנון ארוך טווח, אין זה המקרה ככל שהמציאות נהיית מורכבת ומסובכת יותר. מצד אחד מפקדים עלולים לא להחזיק בידע הנדרש על מנת לתכנן, או שאולי הם מתכחשים להשלכות של שינויים בסביבתם וממשיכים להתנהל כאילו הידע הנכון מצוי בידם. עם עלייה ברמת אי-הוודאות ובהינתן התלות ההדדית בין מערכות מורכבות כמו אלו הקיימים בצבא, מפקדים יאלצו להשתמש בכלים אחרים מלבד מידע לשם ביצוע תכנון הולם. מטריצת ראמספלד נועדה לאפשר למפקד לזהות את המצב שבו הוא נדרש לתכנן (מצב פשוט, מסובך, מצב של הכחשה ומצבים אסטרטגיים) כאשר רמות הידע שלו משתנות בהתאם). המטרה היא לעזור למפקדים לנהל סיכונים בתכנון, ו"לגדר" מפני תכנון לקוי בשל שימוש שגוי במידע. בכל משבצת הוספנו דוגמאות מאירועי השבועות האחרונים על מנת להמחיש את הרלוונטיות של כל משבצת לעת הנוכחית וכן דוגמאות לכלים פשוטים שאפשר להפעיל בכל מצב.
22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page