top of page

מידע לימודי
מאמרי "בין הזירות"

גיליון 3

2005

גיליון 2

אוגוסט 2004

גיליון 1

הגיליון יעדכן בהמשך.

גיליון 6

אוקטובר 2007

גיליון 5

אוקטובר 2006

גיליון 4

דצמבר 2005

גיליון 9

דצמבר 2010

מאמר במוקד 

"מה חסר לטובים ביותר"

בחינת פרופיל בוגרי מרכזי הערכה לאל"מים

גיליון 12

מרץ 2014

מאמר במוקד

מתגייסים מקוונים 

השפעות העידן הדיגיטלי על המלש"ב העתידי

גיליון 15

דצמבר 2018

גיליון 8

ינואר 2010

גיליון 11

נובמבר 2012​

מאמר במוקד

"אנחנו שנינו מאותו הכפר?"

המפגש הבין תרבותי בצה"ל

גיליון 14

דצמבר 2016​

מאמר במוקד

תהליכי חשיבה מערכתיים

במפקדות בכירות להפעלת הכוח - המקרה של מפקדות פקמ"ז ואיו"ש

גיליון 17

מרץ 2022
מגפת הקורונה
הגיליון יתעדכן בהמשך.

גיליון 7

דצמבר 2008

גיליון 10

נובמבר 2011

מאמר במוקד

השעונים שצלצלו בעצלתיים

התנהלות הצבא במתח שבין לגיטימציה לבין מגבלות הפעלת הכוח

גיליון 13

מאי 2015
מאמר במוקד
מסע בין קיצוצים
מתובנות למודל עבודה מארגן
לקראת תוכנית עבודה רב-שנתית.

גיליון 16

אוקטובר 2021
הגיליון יתעדכן בהמשך.
bottom of page