top of page
shutterstock_1806844750.jpg

מאגדים ומכרזים
מערך מדעי-ההתנהגות

ריכזנו עבורכם את כל הפרטים הנוגעים למאגדים ולמכרזים הקיימים במערך מדעי-ההתנהגות. המטרה היא לייצר מגוון של סדנאות וספקים שההתקשרות עימם מהירה ופשוטה. 

shutterstock_131971202.jpg

מכרז סדנאות ODT

shutterstock_400921018.jpg

מכרז לפיתוח מנהיגות

shutterstock_1329038411.jpg

המאגד היחודי

תהליך יצירת ההתקשרות

פניה למנהל הרכש

עם קבלת האישור התקציבי, אתם/ קצין התקציבים פונים למנהל הרכש להפקת הזמנת רכש.

פנייה לגורם התקציבי

ברגע שהמסמכים בידיכם, פונים לקצין התקציבים ביחידתכם  לקבלת תקציב לביצוע ההתקשרות.

מסמכי ההתקשרות

קבלת הצעת מחיר מהספק (התואמת את המחיר במכרז).

כתיבת מסמך הנמקת צורך בחתימתכם.

טופס בקשה להתקשרות (קיים פורמט לכל מכרז), חתימת גורם מקצועי דרך ק.מד"ה ביחידה לענף פא"ר.

מאגד סדנאות ייחודי

סדנאות ייחודיות עליהן יש לספקים פטנט | זיכיון | בלעדיות.

Anchor 1

FreshBiz
ישראל

AKT
פתרונות בע"ם

המרכז
הישראלי
ל- MBTI

בלנצ'ארד
ישראל

קבוצת
מומנטום

מרכז
גומא - גבים

מכרז פיתוח מנהיגות

Anchor 2

קטגוריה ב'

סדנאות פיתוח מנהיגות לדרג הבכיר- מדרגת סא"ל

קטגוריה א'

סדנאות פיתוח מנהיגות לדרג הזוטר- עד דרגת רס"ן

bottom of page