top of page

מנהיגות בתקופת הקורונה

נכתב על-ידי טל בן-עמי


רקע

כחלק מהניסיון ללמוד תוך כדי תנועה, אני רוצה להציע מחשבות ראשוניות על מנהיגות בתקופת הקורונה, מזמין להשתמש במסמך כקוד פתוח בו כל אחד ייקח אותו ויעשה לו את ההתאמות להקשר בו הוא פועל לשתף את חברי הקהילה.

עקרון אחד הנחה אותי בכתיבת מסמך זה (אם כי לא בטוח שהצלחתי יותר מדי ליישם אותו) הוא עקרון הפשטות, מתוך ניסיון לצמצם את ההצפה להתמקד רק בהיבטים הרלוונטיים ביותר.

ארבע הנחות יסוד המסייעות להתבונן על תופעת המנהיגות:

 1. נדרשת התאמה בין סגנון המנהיגות להקשר בו היא מתקיימת.

 2. כל הקשר מזמן אתגרי מנהיגות ייחודים אשר גוזרים יכולות נבחרות המותאמות להם.

 3. הצלחה מנהיגותית תלויה ביכולת האדפטציה של המנהיגות להקשר המשתנה.

 4. המשגת מאפייני ההקשר והאתגרים הנגזרים ממנו מגדילים את יכולת האדפטציה של המנהיג.

מה מאפיין את ההקשר הנוכחי ?

 1. אי ודאות גבוהה: מובילה ל: בלבול, חרדה, הצפה, קושי בתכנון, ערעור בטחון.

 2. פער בין סמכות ואחריות: יכול ההשפעה כגורם מסייע היא מצומצמת, תלות הדדית גבוהה בין גופים שונים עם סמכויות שונות.

 3. מפגש בין ארגוני: חיכוך בין ארגוניים בעלי שוני רב במאפיינים, באג'נדות, בצרכים וכ'.

 4. אורך נשימה: רמת אינטנסיביות גבוהה לאורך תקופת זמן ארוכה.

 5. סיכון: מסוכנות גבוהה של כלל הציבור והמשרתים.

 6. מצב פוליטי מורכב- שאלות סביב אמון המלווה בכעס ותוקפנות.

 7. סביבה רוויית פוליטיקה: תוך ארגונית, בין ארגונית, מוניציפלית, מדינית.

 8. אווירה ציבורית רווית חרדה, בדידות ואובדנים רבים (כלכליים, חברתיים, משפחתיים, בריאותיים וכיו"ב)

 9. הצפה גדולה של מידע חלקו סותר ואינו מבוסס, קושי לסנן ולמקד.

 10. טשטוש גבולות בית עבודה קושי בשליטה ובקרה.


יכולות מנהיגותיות (שיכולות למסייע בהתמודדות עם האתגרים שנובעים מההקשר)

 1. יכולות רגשיות :1- ויסות: הכלה, רוגע, קשב, ויסות, מתן בטחון, תקווה . המשימתיות תמיד נכונה עבור גוף כמו צבא, אך באירוע הזה בגלל שלל מרכיביו דורש מתן מקום משמעותי הרבה יותר ליכולות אלו.

 2. יכולות רגשיות 2: - אמפטיה: יכולת mirroring היכולת לראות את האדם על כאביו, הצלחותיו, פחדיו.

 3. יכולת יצירת שיתופי פעולה: (מול שותפי תפקיד) , יכולת להיעזר אופקית, לצאת מתבניות חשיבה היררכיות מוכרות ויכולת לנהל מורכבות של חפיפה בין סמכויות, לנהל שיח ולהתנהל באזור האפור מבלי לקרוס למאבקי אגו.

 4. יצירת קהילות: (כלפי מטה) יכולת לרתום אנשים מדיסציפלינות שונות ולהפוך אותם לקהילה פרגמטית רך גם תומכת ומסייעת.

 5. גמישות פרדיגמטית : היכולת לחשוב באופן שונה מהפרדיגמות המוכרות, להמשיג את המציאות באופן ההולם את האתגרים החדשים שהיא חושפת ולא להישען על השפה המוכרת המגבילה את אופני הפעולה ויוצרת גם חוסר אפקטיביות וגם עוולות ופגיעה באנשים. יכולת לזהות הזדמנויות ולנצל אותן.

 6. אתיקה: : יושר, כנות, לקיחת אחריות על עוולות, נכונות לקבל ביקורת, הצגת המציאות באופן נאמן לנתונים ולא באופן המחזק את מעמדי, יכולת לראות ולפעול לטובת האחר גם על חשבון טובתי.

 7. פשטות: עשיית סדר בכאוס, הקטנת ההצפה, הפרדה בין עיקר לטפל, זיהוי אתגרי ליבה.


17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page