top of page

מודל הובלת קבוצות עמיתים ללמידה רוחבית באופן מקוון בחט"מ: מטרות, תפיסה, מתודולוגיה ועצות פרקטיות

נכתב על-ידי תמר גליק ותמר שמעוני


הקדמה

העבודה בצל הקורונה על מאפייניה הבולטים של פיקוד מרחוק ו'ריחוק חברתי' בדגש על קבוצת השווים מבליטה את בדידותו של המפקד ובאופן טבעי מקורות התייעצות ספונטניים אם במסדרון ואם כשיחות צד במהלך דיונים מרובי משתתפים נעלמו. פתרון חלקי לכך טמון בהקמת קבוצת עמיתים ללמידה רוחבית לבעלי תפקיד דומה (לרוב מאותו הדרג) באותה היחידה בהובלת ובהנחיית היועצת הארגונית (ניתן גם בהנחיה משותפת עם מפקד בכיר יותר/ קב"ן). 1 . מטרות קבוצת העמיתים:

 • קבלת ידע, כלים ורעיונות פיקודיים וניהוליים מתוך עקרון "למידת מבוגרים" רוחבית.

 • יצירת חיבורים וקשרים בין עמיתים אשר מהווים מקור התייעצות גם מחוץ "לחדר".

 • מניעת לחץ ושחיקה העשויים להיווצר מחוויית הבדידות.

 • נירמול האתגרים והרגשות שהעת הזו מזמנת, באמצעות חשיפה לחוויות השווים שתורמת להבנה כי "אני לא לבד" בדילמה.

2 . פרסום והקמת הקבוצה :

 • הפצת פרסום על הקמת הקבוצה תוך דגש על מאפייני האוכלוסייה: דרג/תפקיד, הצטרפות וולונטרית; מטרותיה ומספר המפגשים המשוער (לא אחת נדרש לקיים שיחות אישיות עםמשתתפים אפשריים בכדי לרתום אותם להתנסות).

 • מספר משתתפים בקבוצה 5-10 (בקבוצת עמיתים פרונטאלית ניתן גם להגיע ל 15 משתתפים אך בזו המקוונת קשה מאוד ליצור אינטימיות עם למעלה מעשרה משתתפים).

 • נקבע כי יתקיימו שישה מפגשים, אחת לשבוע בזמן קבוע (עם הבנה כי נדרשת גמישות מסוימת בנוכחות המשתתפים ובמועד המתאפשר לרובם).

3 . שיטה – Case Studies : בכל מפגש אחד המשתתפים מציג Case Study יש מתודה סדורה כיצד מציגים את ניתוח המקרה: במפגש הראשון

 • במפגש זה מתקיימת פתיחה של המנחה, מכילה את מטרות הקבוצה ואת החוזה הקבוצתי (כולל הזמנת המשתתפים להוסיף לו). החוזה כולל את מה יכנס לקבוצה ומה לא (תוכן ותהליך), היבטים של סטינג (למשל דגשים על השימוש בפלטפורמה הדיגיטלית- התמקמות בפינה שקטה עם רקע יציב, מה קורה כשמישהו "נופל" ועוד..), הסבר על מהי למידת מבוגרים ומה נדרש מהם לשם כך (מעורבות ואחריות ללמידה ולסביבתה), סודיות, פתיחות, החלטה אם מסכמים את הנאמר ומי הלקוח של הסיכום, האם ניתן להצטרף או לעזוב באמצע ועוד...

 • כמו כן, במפגש זה מתקיימת העמקת ההיכרות- ניתן ע"י שיתוף בתמונה משפחתית, קטע משיר, מטאפורה ועוד...

 • הסבר על מתודולוגיית העבודה (הצגת דילמה-שאלות הבהרה-איפה זה פוגש אתכם - סיכום המשתתף המציג. הרחבה בהמשך מסמך זה).

 • הצגת הדילמה הראשונה אשר מהווה מודלינג ליתר המפגשים. על כן חשוב לדייק ולחדד אותה עם המציג טרם ההצגה.

 • סיכום המנחה/ים.

ביתר המפגשים

 • "שבירת קרח"- סבב קצרצר על איך מגיעים היום/ איך מתארגנים עם שילוב העבודה והמשפחה במציאות נטולת מערכת חינוך/ איך הולכים לחגוג את הפסח השנה/...

 • העלאת הדילמה שאחד המשתתפים מתחבט ביחס אליה. בשלב זה הקבוצה רק מקשיבה ומציג הסיפור מתאר אותו ללא פתרונות או מחשבות.

 • שאלות הבהרה- יתר המשתתפים ישאלו שאלות שמטרתן להבין טוב יותר ולדייק עבורם את כוונת המציג ולייצר שפה משותפת (ללא פתרונות או שיתוף בחוויה שלהם).

 • הדהוד – כל אחד מחברי הקבוצה מספר היכן הדילמה פוגשת אותו ביום יום שלו.

 • בהמשך, מציעים המשתתפים גם פתרונות ופרקטיקות אפשריים להתמודדות אשר מסייעים להם.

 • מביא הדילמה מסכם על איך הוא יוצא מהסשן - מחשבות, למידות, דילמות חדשות... בתהליך הקבוצתי – הקבוצה מתבקשת להתייחס למקרה על ידי תיאור מקרים דומים שהמשתתפים חוו ודרכי התמודדות שלהם ויצירת הבנה משותפת היכן נמצאת המורכבות במקרה, מה מורכב עבור המשתתף ומדוע דווקא עבורו זה מורכב, תוך בניית חלופות להתמודדויות לאור המורכבות המוצעת. ליועץ תפקיד משמעותי בהכנת המפקד שמעלה את הדילמה/מקרה לוודא שהיא ממוקדת, וברורה.

הנחות עבודה

 • ספציפי ופרקטי: בכל מפגש אחד או שניים מהמשתתפים נחשפים יותר מאחרים ונעשית עבודה דרך "המקרה" / הנושא/ הדילמה שלהם.

 • התבוננות, תובנה, בנייה : תהליך הלמידה מבוסס על הניסיון בפועל של המשתתפים ונשען על הסיפורים, המקרים, החוויות שהמשתתפים בוחרים להביא לקבוצה. כל התנסות/דילמה/חוויה מהווה פלטפורמה להעביר את המשתתף והקבוצה שלושה שלבים : התבוננות – פיתוח מודעות ויכולת להתבונן ללא שיפוטיות על סיטואציה אישית פיקודית- ניהולית ולראות אותה באופן מלא על מגוון היבטיה. תובנה – פיתוח יכולת להסיק מסקנות כתוצאה מהתבוננות על הסיטואציה. התהליך המתודי נועד לקדם הבנות/תובנות אצל המשתתף שנחשף בסיפורו האישי ואצל המשתתפים לאור המקומות שהתהליך מהדהד אצלם. התובנות הן חלק משמעותי של התפתחות בלמידה . בנייה – לאור התובנות או ההבנות החדשות על הסיטואציה, על עצמי כמשתתף, ניתן לפתוח ערוצי בנייה. השלמת התהליך המתודי בקבוצה הוא תרגום התובנות /ההבנות לכדי פעולה/ פעולות אופרטיביות שיובילו לבנייה, להתפתחות חיובית, להצלחה בתפקיד בטווח הקצר והארוך.

למידה מניסיון הנחיית קבוצות העמיתים המקוונות בחט"מ

 • פרסום ויצירת הקבוצה- בקבוצות קודמות אותן הנחיתי בעבר הפצתי "קול קורא" רשמי להשתתפות בקבוצות ורתמתי מפקדים לסייע בגיוס משתתפים. הפעם החלטתי שאני רוצה משתתפים שיבואו ממוטיבציה פנימית גבוהה ושיהיו אחראים ללמידה אקטיבית ולשמירה על רציפות הקבוצה ועל כן הפצתי את הרעיון בקבוצת הרע"נים ובקבוצות הרמ"דים ושוחחתי עם אחדים גם באופן אישי כדי לרתום. כך נוצרו שתי הקבוצות.

 • דילמת הנחייה ב- CO - ניתן לבחור להוביל את הקבוצה בשותפות עם מפקד בכיר יותר או עם איש מקצוע נוסף )יועץ/קב"ן...(. בעבר הנחתי עם מפקד בכיר יותר והחוויה שלי הייתה מצוינת ומשלימה. הפעם בחרתי להציע לקב"נית העובדת עם חט"ם להוביל את הקבוצות במשותף. חשוב לציין כי הנחייה ב- CO דורשת תיאום ציפיות קפדני בין המנחים, חלוקת אחריות ותפקידים והרבה הרבה גמישות.

 • חשיבות הכנת הדילמה עם המשתתף שמציג- כדי למנוע תסכול ובזבוז זמן, יש חשיבות גבוהה מאוד לסייע למשתתף המציג להגיע מוכן ככל הניתן להצגת הסוגייה בה הוא מתחבט. חשוב לברר איתו לעומק את מקור הדילמה ולבחון את ההמשגה בה בחר כך שמחד גיסא תהיה ברורה ליתר המשתתפים ומאידך גיסא תישאר מספיק פתוחה כך שיוכלו להתחבר אליה.

 • בקבוצות עמיתים שהנחיתי בעבר נהגתי להכין לכל מפגש שני משתתפים להצגת דילמה. בקבוצת עמיתים מקוונת הבנתי מהר מאוד שסבב שבירת קרח, דילמה אחת טובה ועמוקה וסיכום קצר הם המירב שניתן להכיל בפלטפורמה המקוונת- "המתכון הזה" תכליתי יותר, מאפשר למידה משמעותית ומשאיר טעם של עוד בקרב המשתתפים.

 • מספר מפגשים- גם כאן הבנתי כי 10 מפגשים כפי שנהגתי לקיים בעבר יהיו כמות גדולה מידי להתחייבות ועל כן קבענו 6 מפגשים כאשר במפגש החמישי נפתח את "החוזה" ונחליט אם מוסיפים או שעומדים בהחלטה המקורית.

 • למידת מבוגרים- כן, אבל....- כפי שצוין מוקדם יותר במסמך זה, מודל הלמידה הוא "למידת מבוגרים", מודל אשר מניח כי הידע נמצא אצל כולנו וכי אין "מורה" ו"תלמיד". עם זאת, על המנחה )היועצת( לנהל ולהחזיק את תהליך בקפידה ולאורך זמן. למשל- לדאוג כי יהיה מתנדב להצגת דילמה בכל מפגש, לוודא כי השעה הקבועה מתאפשרת לכולם ואם לא אז לסייע לקבוצה למצוא מועד חליפי, לשלוח חומרי קריאה בהקשר לדילמות ולאתגרים הפיקודיים והניהוליים שעולים ועוד.

בברכת למידה והתפתחות

46 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page