top of page

כלים ללמידה תוך כדי המצב החדש

מתוך אתר פיקוד העורף נכתב על ידי ד"ר רום לירז


אחד המענים המרכזיים למול אתגר אי הודאות הגדולה, השינויים התכופים והמשימות החדשות הינו ייצור מהיר של מנגנוני למידה אפקטיביים תוך כדי מצב החרום. מדובר במצב חדש ולא מוכר, המשתנה כמעט משעה לשעה ולכן החשיבות של למידה תוך כדי. לפיכך מומלץ לגבש מנגנוני למידה והפקת לקחים כגון שיחת סיכום יומית, עצירות למידה, פורמי למידה ותחקור.   


 מתכונת לשיחת סיכום יומית בדרג כוחות 

  • הצגות מטרות המפגש

  • מה היה היום ומה צפוי לנו בהמשך, תוך הצגת תמונה רחבה יותר של המשימות 

סבב שאלות כגון:  מה היה לי האתגר הגדול ביותר היום?

  • מה היה הכי משמעותי היום?

  • מה עזר לי להתמודד ולמה?

  • לקחים להמשך 


תפקיד המפקד להציף ולהצביע על הדמיון בדברים ולבחון האם עלו קשיים משותפים ולבקש רעיונות וצעדים לפתרון.

חשוב לסיים עם מסר חיובי ביחס לחשיבות המשימה ואמונה במסוגלות לבצעה.מתכונת לשיחת סיכום יומית בדרג מפקדות 

שיחת הסיכום נועדה לייצר תמונת מצב משותפת בקרב הפורום המוביל של המסגרת לגבי עיקרי העשייה באותו יום (מה היה לנו) וזיהוי של חסמים ופוטנציאליים בפעולתה (מה לא עובד ומה יאפשר לנו לעשות טוב יותר). כמו כן, זו הזדמנות עבור המפקדים לתת דגשים פיקודיים וערכיים לפעולת המסגרת ואנשיה ביום שעבר ולקראת היום הבא. מבנה השיחה:

  • פתיחת מפקד – הבנות מרמה ממונה, דגשים לשיחה

  • מפקדי משנה ומטה – עיקרי העשייה, דילמות ואתגרים מרכזיים, חסמים ופוטנציאליים להמשך

  • בחירת נושא מרכזי להעמקה – חשיבה משותפת על פתרונות וכיוונים להתמודדות

  • סיכום מפקד – מתן מסגרת מארגנת ורציונל לעשייה, משימות להמשך, דגשים פיקודיים וערכיים, ציפייה חיובית להתמודדות


עצירות למידה ושיפור 

עצירת הלמידה נועדה לייצר שיפור מהיר בפעולת הכוח, באמצעות בירור של עיקרי העשייה בנושא מסוים וגיבוש לקחים לשיפור בטווח הזמן המיידי. משך העצירה יכול להיות קצר (כחצי שעה) מומלץ כי המפקד יגדיר את הנושא המרכזי בו מתמקדים בתחילת העצירה.

 

פורומי למידה ושיפור 

במסגרת עצירת הלמידה או שיחת הסיכום עולה לעיתים סוגייה שדורשת השקעה ובירור מעמיק יותר מכפי שזמן המפגש מאפשר. לשם כך ניתן להחליט על ביצוע פורם למידה ייעודי ותחקור עם משתתפים רלוונטיים.  במסגרת הפורום ניתן להשתמש במודל התחקיר - מה היה, מה היה צריך להיות, גיבוש מסקנות והגדרת לקחים להמשך ולרמה ממונה. ניתן להשתמש במודל עצם הדג לטובת ביצוע התחקיר – לשאול ביחס לנושא שלוש פעמים למה, על מנת להגיע לסיבות השורש. חשוב שהתחקיר יעסוק בבירור מעמיק של הנושא וגיבוש כיוונים להמשך ולא בהאשמות אישיות, על מנת שניתן יהיה לקדם את פעולת המסגרת.

20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page