top of page

כיצד נתמודד עם החשש מהידבקות? משימות בצל החשש מהידבקות

מתוך אתר פיקוד העורף נכתב על ידי ורד וינוקור חי


  • החשש מהידבקות הינו טבעי ולגיטימי ויש לשדר אמפתיה וקבלה של החששות. 

  • לצד זאת, חשוב לזכור ולהזכיר לפקודים שרובנו המוחלט לא נמצאים בקבוצת סיכון להיפגע מהמחלה ומרבית החולים  יחוו תסמינים קלים ויבריאו.

  • יש לתת דגש להנחיות משרד הבריאות ולציפייה חד משמעית לפעול לפיהם.

  • חשוב לשמש דוגמא בפעולה על פי ההנחיות, התנהגות אחראית בשמירה מפני הדבקות, ולעודד לפעול באחריות מרחיבה אוורור חדרים, ניקיון וחיטוי, שימוש בג'ל אלכוהולי, שטיפת ידיים שמירה על מרחק וכו'. 


  • דאגה לבריאות החיילים - חשוב כי המפקדים ינקטו בכלל האמצעים למניעת חשיפת החיילים ולטובת פעילות מוגנת ובטוחה ככל שניתן ויבהירו שכך הם עושים. 

  • במידה וקיים פער בין ההנחיות לבין היכולת למיגון יש להציף פערים אלו לרמה ממונה. 

  • על המפקדים להבהיר מהם המשימות המתבצעות לצורך שמירה על מיגון ובריאות החיילים.  

  • תשומת לב לחיילים שמתקשים - יש לזכור כי כל פרט מגיב באופן שונה למצב, נכון לזהות חיילים שמגלים רגישות גבוהה, להזמינם לפנות באופן אישי וולסייע להם במידת האפשר גם על ידי שיבוצם במשימות שקלות יותר מבחינתם או מקטינות את חששותיהם.  

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page