top of page

יצירת שגרה בימי קורונה:דילמות פיקודיות וניהוליות מול אי-ודאות מתמשכת

נכתב על-ידי ליאור קלעי שהין, תמר גליק ותמר ניסנבוים

המסמך המלא מופיע כקובץ להורדה בסיום הפוסט


מבוא

"לא החזקים ביותר, או האינטליגנטיים ביותר הם ששורדים, אלא אלה המגיבים בדרך הטובה ביותר לשינוי." - ליאון ס. מגינסון עם סיומו של חג הפסח, אחרי למעלה מחודש של התנהלות תחת הגבלות ומגבלות הקורונה, ישנה שאיפה עזה לחזור לנורמה, תוך ניסיון להבין לאן המצב מתקדם ואיך העשיה וההתנהלות שלנו ימשיכו להיות מושפעות. מה מצפה לנו בחודשים הקרובים? מתי נחזור לשגרה? האם נחזור לשגרה זהה לשגרה לפני הקורונה או למשהו שונה באופן מהותי? כל אלה שאלות המשפיעות על התנהלותכם כמפקדים, על מצבם של פקודיכם, ועל העשיה של הארגונים בראשם אתם עומדים. במפגש הראשון עם הקורונה הארגון הגיב בצורה אדפטיבית, מהירה וחריפה, תוך שהוא מקטין את נוכחות האנשים למינימום ההכרחי, ממקד את המשימות לשמירה על רציפות תפקודתית הכרחית, ועוצר מאמצים רבים הנופלים תחת ההגדרה של "חשוב אך לא דחוף", בראשם מרבית מאמצי בניין הכוח. צורת ההתנהלות ה"רזה" הזו מותאמת לנהלי הבטיחות הבריאותיים אך לאורך זמן מייצרת פערים משמעותיים בתפקודו של אמ"ן. עובדה זו מחייבת אותנו לבחון כיצד ניתן לצמצם את הפערים הללו למרות חוסר הודאות לגבי התפתחות המצב. איך מייצרים יציבות ושגרה בסביבה משתנה תדיר ובתוך סיטואציה שלא חווינו מעולם ועל כן אין לנו נסיון עבר להסתמך עליו בבואנו לחזות את העתיד.

מסמך זה, כפוף כולו להנחיות הרפואיות, בריאותיות ובטיחותיות של משרד הבריאות, מערכת החינוך, צה"ל ומוסדות מדינה נוספים. בתוכו סימנו ארבעה רכיבים המעצבים משמעותית את קבלת ההחלטות שלכם כמפקדים:

  1. תפוקות מודיעיניות – הדליברי שלנו כחיל, התוצרים המצופים מהמערכים השונים. אילו שינויים נדרשים בהגדרת היעדים שלנו ובאופן ניהול המשימות בעת הזו?

  2. תהליכי בניין כוח – איך מתניעים חזרה? איך עושים זאת בצורה מותאמת תוך לקיחה בחשבון של השינויים התקציביים והאילוצים ההתנהלותיים?

  3. משימות לאומיות – כאלה הייחודיות לידע שאנשי אמ"ן יודעים לייצר, לצד משימות כלליות מול המרחב האזרחי יחד שאר הצבא והמתנדבים האזרחיים. רבים מאנשי החיל מופנים למשימות אלה. איך לתקף את הרלוונטיות של המשימות הללו אל מול משימות הליבה הארגוניות?

  4. צרכי הפרט – שונים בין קבוצות ואף בין הפרטים בתוך כל קבוצה וקבוצה, בהתאם לתפקיד שהם מבצעים ומגוון היבטים המעצבים את זהותם – הצרכים והקשיים שלהם ושל המשפחות שלהם בעת הזו, וההשלכות של כל אלה על אופן הביצוע של תפקידיהם.

לקריאת המסמך המלא יש להוריד את הקובץ המצורף:


שגרה בימי קורונה (1)
.pdf
Download PDF • 548KB

34 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page