top of page

חולה קורונה ביחידה - דגשים לשיח פיקודי

נכתב על-ידי אורי סדן מתוך אתר מד"ה אמ"ן


מטרה: חידוד ומתן דגשים לשיח פיקודי במקרה של אבחון חולה מאומת.

רציונל: מדובר בסיטואציה מורכבת ורגישה, הן בשל ההשלכות ברמת הפרט (דאגה של הפרט לבריאותו, ובריאותם של הסובבים אותו) והן בשל נגזרות האירוע (אשפוז, ניתוק מהעשייה ביחידה, תחושת אשמה וכו').

דגשים:

1) דאגה לשלומו הפיזי ורווחתו הנפשית- התעניינות במצבו הפיזי (מה אתה מרגיש?, ירידה לפרטים באופן מותאם  תוך הימנעות מחדירה לפרטיות), כמו גם לרווחתו הנפשית (איך אתה מרגיש לאור התשובה שהתקבלה? האם אתה חושש/פוחד/כועס..- חשוב לנסות לדובב את הפרט ולעודד אותו לשתף בתחושותיו..).

2) שיקוף המצב ויצירת וודאות לגבי ההמשך - יש לשקף לפרט את ההשלכות המידיות של המצב (אשפוז - בי"ח, ניתוק מהמשפחה/סביבה קרובה וכו). חשוב להתייחס בכנות ובשקיפות למשך האשפוז, ולהעניק את מרב המידע הרלוונטי לגבי התנאים במקום. מומלץ להתייעץ טרם השיחה עם גורמי מקצוע לטובת גיבוש מידע מהימן ועדכני.

3) יצירת מרחב לשיתוף ומתן לגיטימציה לתחושת שונות (כגון: אשמה, פחד ועוד) מצד הפרט- בשל מאפייני הסיטואציה, יש להיות ערניים ורגישים לתחושות כגון אשמה על שהדביק בני משפחה/חבריו לצוות וכו, פחד מפני פגיעה בבריאות האנשים או במשימה וכו') מצד הפרט. חשוב לתת מקום ולגיטימציה לתחושות אלה , ומצד שני להדגיש בפני הפרט כי הדברים קרו בלא שהתכוון לכך וכי זוהי תוצאה טבעית והגיונית בסיטואציה הנוכחית. יש להוסיף כי אנו (המערכת) נפעל על מנת לדאוג לכל האנשים אשר היו בסביבתו (ניטור, השגחה וכו), וכי הוא יכול להיות רגוע וממוקד בהחלמתו שלו.

מעבר לדברים הללו, חשוב לשמור על קשר תדיר עם הפרט לאורך כל תקופת האשפוז תוך דאגה לשלומו ולרווחתו.

כמו כן, מומלץ לחשוב על משימות למידה או משימות ייעודיות אותן ניתן לבצע מרחוק, שניתן להטיל על הפרט לטובת העצמת תחושת מסוגלותו וחיוניותו.


בנוסף למול המעגל החיצוני, קרי אנשים שבאו במגע עם הפרט, חשוב לשים לב להיבטים הבאים:

  1. שמירה מקסימלית על פרטיותו של הפרט (החולה)- צמצום המידע הנוגע לפרט (איפה היה, מה עשה) למינימום ההכרחי לטובת ניטור ומיפוי מעגל הנחשפים הנדרשים בבידוד.

  2. מתן מידע לגבי המחלה ואופן ההדבקה- מתן מידע כללי על המחלה ואופן ההידבקות בה. מטרת המידע הפחתת העמימות והרגעה  לצד חידוד האחריות למניעת הדבקת אחרים. כן כאן, מומלץ להתייעץ בטרם עת עם גורמי רפואה לטובת קבלת מידע מהימן.

  3. מתן הנחיות ברורות לגבי ההמשך תוך שיקוף האחריות למניעת הדבקה- מתן הנחיות ברורות לגבי ההמשך (ע"פ הנחיות גורמי הרפואה) + חידוד האחריות המוטלת למניעת הדבקה נוספת.

  4. מסגור הגדרת תפקידם בתקופה הקרובה- חשוב לחדד לאנשים כי חרף הבידוד שנכפה עליהם, הם עדיין חלק מהצוות/מדור ונמצאים כרגע בבידוד לטובת שמירה על בריאותם ובריאות עמיתיהם. גם כאן, מומלץ להעסיק אותם במשימות למידה או משימות ייעודיות שניתן לבצע מרחוק.

8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page