top of page

האתגרים המנטאליים במשימות סיוע לאזרחים בתקופת הקורונה

מתוך אתר פיקוד העורף נכתב על-ידי ורד וינוקור חי

על בסיס הבנות אתר מד"ה חמ"ן


תפקיד חדש 

קיימת מורכבות בסיסית בכך שהתפקיד שונה מהתפקיד אליו החיילים ייועדו, הוכשרו והורגלו.

חשש מהידבקות ומהדבקת המשפחה 

מפקדי וחיילי הפיקוד חוו מצבים בהם הם נדרשו למשימות סיוע לאזרחים במקביל לאיום על משפחותיהם בעורף, אולם החשש כי הם עלולים לסכן את משפחותיהם הינו חדש. החיילים עלולים לחשוש שהם מסכנים את עצמם ואף את בני משפחתם בהידבקות.

אי ודאות גדולה 

ישנה תחושה כי אי הודאת גדולה מבעבר ואנו מתמודדים עם מצב לא מוכר. זאת לצד, חשש גדול ביחס לבאות לאור הצפייה  במתרחש במדינות אחרות. 

בידוד למול התלכדות וחיבור 

האינסטינקט הפיקודי של רבים מאיתנו לנוכח מצבי חירום הינו להתלכד ולהסתער. המצב החדש מייצר פירוקים, פירודים ובידודים ודורש איפוק רב והטמעת נורמות חדשות במקביל לשמירה על לכידות המסגרת.


עבודה עם ארגונים ושחקנים חדשים 

פיקוד העורף מורגל בעבודה בשיתופי פעולה עם הרשויות, משטרת ישראל, מד"א, כב"א ועוד. אולם במצב החדש נדרש שיתוף פעולה עם גופים פחות מוכרים כגון קופות חולים, ארגוני מתנדבים, בתי חולים, מתקנים אזרחיים ועוד. קרי עבודה במרחב ללא בהכרח סמכות לניהול האירוע וללא היכרות מוקדמת עם מאפיינים ויכולות ארגוניות.

קשת של סיטואציות מול אזרחים 

הכוחות ידרשו לפעולה מול אוכלוסייה שמעגלי ההשפעה עליה רחבים ומגוונים ולנוכח פער גדול בין הסיכונים הנמוכים יחסית ברמת המיקרו (במיוחד עבור צעירים) למול גודל והיקף הסיכונים ברמת המאקרו הן לרציפות התפקודית והן ליכולת ההתאוששות הלאומית. ההשפעה על האוכלוסייה הינה מגוונת וכוללת: אזרחים שחוששים לבריאותם ואף מבוהלים לאור המאפיינים הפסיכולוגים של המצב, חולים במצוקה ובני משפחותיהם, אזרחים במשבר כלכלי, אוכלוסייה בבידוד, אזרחים שמתנגדים לשינוי בשגרת חייהם, ואזרחים שאינם נשמעים להנחיות.

מצב ארוך ומתמשך ולא אירוע נקודתי 

מרבית התרחישים מתרחשים במצב מתמשך שאין לו "פתרונות מהירים", שידרוש לטווח הארוך שימור של משאבים וכוחות ושמירה על אורך נשימה ומתח מבצעי. 

עבודה מרחוק והצפה טכנולוגית 

שימוש בטכנולוגיות עבודה מרחוק וסמטרטפונים כתמיכה בפעילות היחידה, מצריך קביעת כללים והתאמה תרבותית.

חיילים ומשפחות מבודדים 

ככל שיהיו חיילים מבודדים וחולים, ידרש למסד תהליכי תמיכה בצרכי מחייה, ותמיכה חברתית ורגשית.

6 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page