top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

ראש העמוד

הכשרת יסוד - פא"ר ג'

סמסטר א'

בוקר - כתיבה

צהריים - ייעוץ לתהליכים אסטרטגיים

סמסטר ב'

בוקר - ניהול שינוי ארגוני

צהריים - פסיכולוגיה צבאית

הסמכות שנה ג'

  • הצגת נתונים  - יתקיים בתאריך 20.3.23 בין השעות 09:00 - 12:30.

  • לומדים שלא ביצעו את ההסמכה הבאה בשנה ב' יידרשו להשלים אותה בשנת ההכשרה הקרובה:

    • הסמכה להכנה למרכזי הערכה לסא"ל - יתקיים בתאריך 30.7.23 בין השעות 09:00 - 16:30.

ייעוץ לתהליך אסטרטגי

Plant

רון 

גור

ניהול שינוי ארגוני

ענת פוגל ארדיטי

ענת

ארדיטי פוגל

פסיכולוגיה צבאית

נטליה בורדץ

נטליה

בורדץ

הדס ייגר זלינגר

הדס

ייגר זלינגר

סדנת כתיבה
אלים ושדים בארגון

מיכאל סנג.jpg

ד"ר מיכאל

סנג

תמונה1.png

הכשרות מכללה

הכשרות היסוד וההתמחויות מתקיימות אחת לשבועיים בימי חמישי. 

08:45 - 09:00 - התכנסות

09:00 - 12:15 - הכשרת בוקר

12:15 - 13:15 - הפסקת צהריים

13:15 - 16:30 - הכשרת צהריים

ביסל"ם - בית גולדמינץ, נתניה 

bottom of page