top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

ראש העמוד

הכשרת יסוד - פא"ר ב'

סמסטר א'

בוקר - ייעוץ לפיתוח מנהיגות

צהריים - קבוצת הדרכה ב'

סמסטר ב'

בוקר - המשא"ן בצה"ל

צהריים - קבוצת הדרכה ב'

הסמכות שנה ב' 

  • "איך סדנה נולדת?" - תתקיים בין התאריכים 19.3.23 + 26.3.23 בין השעות 09:00 - 16:30.

  • לומדים שלא ביצעו את ההסמכות הבאות בשנה א' יידרשו להשלימן בשנה ב': 

    • הסמכה לסיקור ביחידהיתקיים בתאריך 15.1.23 בין השעות 09:00 - 16:30.

    • הסמכה לניהול קבוצות מיקוד - יתקיים בתאריך 12.2.23 בין השעות 09:00 - 16:30. 

    • הסמכה להכנה למרכזי הערכה לסא"ל - יתקיים בתאריך 30.7.23 בין השעות 09:00 - 16:30.

    • הסמכה לניהול מערכות מיון ביחידה - יתקיים בתאריכים 29-30.3.23 בין השעות 09:00 - 16:30.

המשא"ן בצה"ל

עמיעד טאובר.jpg
מידד אבידר.jpg

עמיעד 

טאובר

מידד 

אבידר

קבוצת הדרכה ב'

רויטל רחמני-אנושי קב_ הד ב_.jpg

רויטל

אנושי

ורד וינוקור חי.jpg

ורד

וינוקור-חי

ייעוץ לפיתוח מנהיגות

איציק בנביסטי.jpg
ניר קוורט פיתוח מנהיגות.jpg

ניב

קוורט

ד"ר יצחק

בנבניסטי

תמונה1.png

הכשרות מכללה

הכשרות היסוד וההתמחויות מתקיימות אחת לשבועיים בימי חמישי. 

08:45 - 09:00 - התכנסות

09:00 - 12:15 - הכשרת בוקר

12:15 - 13:15 - הפסקת צהריים

13:15 - 16:30 - הכשרת צהריים

ביסל"ם - בית גולדמינץ, נתניה 

bottom of page