top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

ראש העמוד
shutterstock_376879774.jpg

סדנת רקפת - פיתוח ק.מאבחנות

הכשרת ק.מאבחנות נועדה להקנות ידע ומיומנויות בסיסיות, לעסוק בתפיסת התפקיד ובעיצוב הזהות המקצועית של הקצינות.ים כבר עם הכניסה לתפקיד.
ההכשרה משלבת התייחסות להיבטים האישיים, הבינאישיים והמקצועיים.
חלק אחד של המפגש יעסוק בהקניית ידע ומיומנויות מקצועיות ובחלק השני תתקיים הדרכה קבוצתית.

 

מטרות מרכזיות:

  • גיבוש תפיסת תפקיד, זהות ותחושת מסוגלות מקצועית.

  • הקניית ידע מקצועי מד"הי והיכרות עם מרכיבי העשייה המד"הית בצה"ל.

  • יצירת רשת חברתית אשר תהווה בסיס להחלפה ופיתוח ידע.

  • חיזוק הזיקה למערך מד"ה.

מנחים:

רותם בן-דוד ואלכס בורד

מתכונת:

ההכשרה כוללת 8 מפגשים, המתקיימים בימי חמישי אחת לחודש, בחצר ממד"ה, בין השעות 16:30-09:00

תאריכי המפגשים ק.מאבחנות א' : 11.12.22, 15.1.23, 12.2.23, 12.3.23, 16.4.23, 14.5.23, 18.6.23, 16.7.23 ו- 13.8.23(מפגש השלמה)

תאריכי המפגשים ק.מאבחנות ב' : 18.12.22, 22.1.23, 19.2.23, 12.3.23, 23.4.23, 21.5.23, 25.6.23, 23.7.23 ו- 13.8.23(מפגש השלמה)

bottom of page