top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

ראש העמוד

התמחויות - מסלול כללי

סמסטר א'

בוקר - קונסטלציה מערכתית 3 | אומנות הייעוץ | מחקר איכותני איכותי

צהריים - פוליטיקה ארגונית | ניהול שותפויות

סמסטר ב'

בוקר - ייעוץ אישי | חשיבה מערכתית | מה המסר שלך?

צהריים - ייעוץ דיאלוגי | הדרכה בארגונים

פוליטיקה ארגונית

הדס ייגר זלינגר

הדס

ייגר זלינגר

אומנות הייעוץ

גליה כהן רוזנברג.JPG

גליה

כהן-רוזנברג

מחקר איכותני איכותי

צליל כהן.jpeg

צליל

כהן

אושרי בר גיל.jpeg

ד"ר אושרי

בר גיל

קונסטלציה מערכתית ג'

רונית קורץ - תמונה.jpg

רונית

קורץ

ייעוץ אישי

תמי איילון

תמי

איילון

מה המסר שלך?

קרן ברקת.jpeg

קרן

ברקת

ישי המנחם.jfif

ישי 

המנחם

חשיבה מערכתית

איציק בנביסטי.jpg

ד"ר יצחק

בנבניסטי

רום לירז .jpg

ד"ר רום

לירז

ניהול שותפויות

אלון בן יוסף.jpg

אלון 

בן יוסף

השתתפות בהכשרה מהווה הסכמה לכניסה למאגר המנחים של המערך והנחיית סדנאות בתאום מראש.

Colorful Books

ייעוץ ארגוני דיאלוגי

איתן נוסבאום.jpeg

איתן נוסבאום

הדרכה בארגונים

איילה אלון

איילה

אלון

shutterstock_1673275750.jpg
תמונה1.png

הכשרות מכללה

הכשרות היסוד וההתמחויות מתקיימות אחת לשבועיים בימי חמישי. 

08:45 - 09:00 - התכנסות

09:00 - 12:15 - הכשרת בוקר

12:15 - 13:15 - הפסקת צהריים

13:15 - 16:30 - הכשרת צהריים

ביסל"ם - בית גולדמינץ, נתניה 

bottom of page