top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2021/22

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

Anchor 1

קורס אתגר מחזור כ'

קורס אתגר הינו קורס כניסה לתפקיד לאוכלוסיית העתודאים עם גיוסם למערך מד"ה. הקורס מועבר מיד לאחר סיום לימודי התואר הראשון במסגרת עתודה אקדמית במדעי ההתנהגות. הקורס נועד להוות גשר בין הלימודים האקדמיים לבין השירות כעתודאי במערך מד"ה.

מטרות מרכזיות:

  • גיבוש תפיסת תפקיד: כאנשי מקצוע, כקצינים וכמפקדים.

  • התחלת הליך הסוציאליזציה לצה"ל והיכרות עם מערך מד"ה.

  • רכישת ידע בסיסי בפרקטיקות המרכזיות של המערך: פיתוח ארגוני, מחקר, מיון והערכה.

  • בניית קבוצת עמיתים איתנה, מקצועית ותומכת.

מתכונת:

הקורס ייערך בחודש דצמבר 2022 - פרטים יועברו בהמשך

במועדון הקטן בממד"ה, בסיס תל השומר.

  

קורס בזלת - הכשרת עתודאים

הכשרת העתודאים נועדה לסייע בתהליכי המעבר והסוציאליזציה לצה"ל, לתפקיד החדש ולהתפתחות המקצועית. ההכשרה משלבת התייחסות להיבטים האישיים, הבינאישיים והמקצועיים.

מטרות מרכזיות:

  • העמקת הידע על הצבא ומערך מד"ה.

  • הקניית ידע ומיומנויות רלוונטיות לתפקיד העתודאי בתחומי הפיתוח הארגוני, המחקר, המיון וההערכה.

  • גיבוש תפיסת תפקיד תוך סיוע באיתור האתגרים בתפקיד ובהתמודדות עמם.

  • הקניית בסיס ראשוני לתפקיד היועץ.

 

חלק אחד של המפגש יעסוק בהקניית ידע ומיומנויות מקצועיות ובחלק השני תתקיים הדרכה קבוצתית.

קהל יעד: עתודאים בשנה ב' ושנה ג'.

 

מתכונת:
ההכשרה כוללת 8 מפגשים המתקיימים בחצר ממד"ה, בימי ראשון אחת לחודש, בין השעות 09:00-16:30, בתאריכים: 11.12.22, 8.1.23, 5.2.23, 5.3.23, 16.4.23, 7.5.23, 11.6.23, 2.7.23 ו-6.8.23 (מפגש השלמה).

 

Student Writing
bottom of page