top of page

כנס האסיף 2021

לו"ז הכנס

מיקום ותאריך.png
לוז כנס.png

* ההשתתפות בכנס הינה חובה לכלל קציני מד"ה (שחרורים יעשו למול רמ"ד משא"ן דרך הרמ"דים הזרועיים)

**ההשתתפות בכנס הינה בכפוף להנחיות משרד הבריאות וצה"ל 

מושבים לבחירה

כמידי שנה יוצגו בכנס עבודות מצטיינות נבחרות בארבעה מושבי שיח

מושב רביעי

הון אנושי

בהנחיית מידד אבידר

"היסוד האנושי" - ניהול קריירה בצה"ל בראי חשיבה מערכתית

מעיין לב

חווית המשרת בצה"ל

אביטל טרוסקנוב

שיפור חוויית המועמד בתהליך הערכה לדרג הסא"ל 

איילת יערן ושני ברנד

מושב שלישי

מסתכלים רחב

בהנחיית בת-חן פרימור יוסף וקרן מזוז

"הפוך גוטה הפוך" - על תרבות האלתור בצבא כבעיה ישנה או פתרון חדשני

אדר גלזר, אלרואי שלו וניר שחל

מיוזמה מקומית לתו תקן בהכשרה: תהליך בניית תכנית עבודה לפיתוח חוסן ורוח לחימה בהכשרות צבא היבשה

אלמוג שורקי

ניתוח תקשורת ורשתות חברתיות במהלך הקורונה 

קרן ברקת

מושב שני

בניין הכוח

בהנחיית עדי מטולה

המחלקה הטכנולוגית בחוות השומר - מיון עבור אוכלוסייה ייחודית 

טלי ברוסצקי

ההכשרה הממיינת: תהליכי מיון והערכה ביחידות ממיינות

חן גנים צדוק

מושב ראשון

בין הפרט למנהיגות

בהנחיית אירה לפרדין

"כמו כלים שלובים" - שילוב דיסציפלינות מד"היות לצורך פיתוח הפרט

ספיר כהן פירת 

"משולבת, משולבת משולבת?" - על מנהיגות נשית בזרוע היבשה, כפי שנתפסת על-ידי מפקדות בשדה ובהכשרה 

דן כהנא ומתן אטיאס

הערכה ופיתוח אישי במסע לפיקוד הבכיר, הרחבה והטמעה של תפיסה ופרקטיבה חדשה בתחום הערכה מד"ה אמ"ן

חני בר-יוסף

bottom of page