top of page
באנר צבעוני.png

תוכנית ההכשרה 2022/23

המכללה הצבאית למדעי-ההתנהגות

Anchor 1

הכשרות מתקדמים

הכשרות המתקדמים מיועדות ללומדים בשנה ז' ואילך. בשנים ז'-ח' מחוייבים הלומדים ללמוד לכל הפחות 3 קורסים בשנתיים. לומדים משנה ט' ואילך מחוייבים בקורס אחד לפחות ובסך-הכל לחמישה ימי למידה בשנה.

קורס גישור
מסמיך

 

רמה ברמן אקשטיין.png

רמה

ברמן אקשטיין

13.12.22, 27.12.22, 10.1.23, 24.1.23, 7.2.23, 21.2.23, 14.3.23, 28.3.23 ו- 18.4.23 (מפגש השלמה)

09:00 -16:00

חצר ממד״ה 

הכשרה למנחי
MBTI

יואב לוי.jpg

יואב

לוי

2.1.23, 16.1.23, 30.1.23, 13.2.23, 27.2.23 ו- 13.3.23 (מפגש השלמה).

09:00 - 15:00

חצר ממד״ה 

השתתפות בהכשרה מהווה הסכמה לכניסה למאגר המנחים של המערך והנחיית סדנאות בתאום מראש.

חשיבה עיצובית
Design Thinking

משה וייס ורותם בנהיים

משה

וייס

משה וייס ורותם בנהיים

רותם

בנהיים

30.4.23, 1.5.23 ו- 7.5.23.

09:00 - 17:30

חצר ממד״ה 

השתתפות בהכשרה מהווה הסכמה לכניסה למאגר המנחים של המערך והנחיית סדנאות בתאום מראש.

באפשרות לומדים בהכשרות המתקדמים להירשם להכשרות במסגרת ההתמחויות - במסלול הכללי

bottom of page